Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN

Thông tư sửa đổi Thông tư số 85/2019/TT-BTC

Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 27/08/2021 Lượt xem : 313
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Website liên Kết