Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị Tin học Thống kê ngành Tài chính lần thứ V

 Sáng 24/05/2017 tại Hà Nội, Bộ tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến Tin học Thống kê ngành Tài chính lần thứ V. Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị

 

  Tại điểm cầu Kon Tum, dự hội nghị có Ông Lê Văn Trung – Phó Giám đốc Sở Tài chính, ông Lê Văn Huê – Phó Giám đốc Kho bạc nhà nước, Ông Nguyễn Thắng Văn – Phó Cục trưởng Cục Thuế Kon Tum, Ông Phạm Tấn Hồng – Phó Cục trưởng Hải Quan và lãnh đạo các phòng, ban, chuyên viên CNTT, thống kê các đơn vị.

    Với mục tiêu xây dựng Bộ Tài chính điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp nhằm thống nhất quan điểm chỉ đạo và kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT và thống kê tài chính giai đoạn 2016 - 2020, qua đó góp phần xây dựng hệ thống tài chính điện tử được đồng bộ và thống nhất từ trung ương đến địa phương.

    Hội nghị đã tổng kết đánh giá công tác triển khai ứng dụng CNTT và thống kê giai đoạn 2011 - 2015 và năm 2016, xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tài chính, kế hoạch chi tiết 2017 - 2018; công tác triển khai CNTT và thống kê của các cơ quan tài chính địa phương; tăng cường phổ biến văn bản, chính sách triển khai ứng dụng CNTT và thống kê, xây dựng hạ tầng cơ sở thiết bị kỹ thuật đảm bảo công tác tin học và thống kê ngành tài chính phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của quốc gia và các địa phương; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính; công tác bảo đảm an toàn thông tin ngành Tài chính.

NS

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 25/05/2017 Lượt xem : 140
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Thủ tục hành chính
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
Góp ý web
VBPL_CP
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Website liên Kết