Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị trực tuyến “Đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công vốn nước ngoài 11 tháng đầu năm...

Hội nghị trực tuyến“Đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công vốn nước ngoài 11 tháng đầu năm 2022 và các giải pháp thúc đẩy giải ngân những tháng cuối năm 2022”

Sáng ngày 01/12/2022, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến “Đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công vốn nước ngoài 11 tháng đầu năm 2022 và các giải pháp thúc đẩy giải ngân những tháng cuối năm 2022”.


Thừa ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính cùng đại diện các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nhiệp và Phát triển Nông thôn; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban Quản lý dự án Hỗ trợ phát triển biên giới; Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum.

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại; đại diện các tỉnh, thành phố và các bộ ngành trung ương đã báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài 11 tháng đầu năm và các khó khăn vướng mắc trong thời gian qua; đồng thời, đưa ra các kiến nghị đối với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như của các nhà tài trợ. Theo báo cáo của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, lũy kế giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài 11 tháng kế hoạch 2022 đạt 26,06% với 9.014,59 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân của các bộ, ngành là 4.154,05 tỷ đồng, đạt 35,17%; giải ngân của các địa phương là 4.860,54 tỷ đồng, đạt 21,34%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài 11 tháng năm 2022 gần gấp 3 lần tỷ lệ giải ngân 6 tháng năm 2022 (9,12% kế hoạch vốn), tuy nhiên vẫn thấp hơn nhiều so với kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong nước 11 tháng năm 2022 (đạt khoảng 60% kế hoạch).

Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân chủ yếu của việc giải ngân thấp xuất phát từ việc không có khối lượng hoàn thành cho giải ngân từ mọi khâu của quá trình thực hiện dự án như chưa hoàn tất các thủ tục đầu tư, đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án; điều chỉnh hiệp định vay hoặc đã hoàn thành thủ tục đầu tư nhưng tổ chức thực hiện các chương trình, dự án chậm (do vướng trong một số khâu như giải phóng mặt bằng, tái định cư, thiết kế cơ sở, đấu thầu, ký hợp đồng, giá nguyên vật liệu tăng...). Bên cạnh đó, cũng có nguyên nhân từ việc các chủ dự án chưa tập hợp các kiểm soát chi gửi hồ sơ rút vốn đến Bộ Tài chính.

Để đẩy nhanh giải ngân đảm bảo kế hoạch đề ra, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương, chủ dự án hoàn thiện hồ sơ thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước để kiểm soát chi ngay sau khi có khối lượng hoàn thành, bảo đảm chi trong dự toán được phân bổ, chi đúng chế độ quy định; phối hợp với Bộ Tài chính trong việc giải ngân đối với các khối lượng đã được kiểm soát chi, không để tồn đọng, đặc biệt là các khoản hoàn chứng từ tài khoản đặc biệt; trao đổi với nhà tài trợ để phối hợp với các chủ dự án tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, xử lý nhanh các hồ sơ giải ngân.

Đối với các dự án có khả năng hoàn thành, các cơ quan chủ quản chỉ đạo chủ dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, chủ động điều phối, giám sát chặt chẽ công tác thực hiện dự án của các bên liên quan (tư vấn, nhà thầu, các cơ quan phê duyệt chuyên môn) theo các nguồn vốn, chỉ đạo tập trung đẩy mạnh giải ngân các dự án đầu tư có tiềm năng giải ngân, các dự án đã hoàn tất các thủ tục đầu tư, công tác đấu thầu, phê duyệt hợp đồng, bố trí đủ vốn đối ứng, bảo đảm việc thực hiện thông suốt, khẩn trương nghiệm thu khối lượng và gửi hồ sơ đến cơ quan kiểm soát chi và tập hợp để giải ngân./.

                                                                                                                        Phòng TCĐT

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 05/12/2022 Lượt xem : 1084
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Viet-Lao
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
Website liên Kết