banner
Thứ 6, ngày 9 tháng 6 năm 2023
THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 04/2023/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 28/4/2023
Người ký:
Trích yếu: Quyết định số 04/2023/QĐ-KTNN về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2018/QĐ-KTNN ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành: Tổng Kiểm toán Nhà nước
File đính kèm: Tại đây

 

TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn.
181628 Tổng số người truy cập: 417 Số người online:
TNC Phát triển: