banner
Thứ 6, ngày 9 tháng 6 năm 2023
THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 06/2023/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 28/4/2023
Người ký:
Trích yếu: Quyết định số 06/2023/QĐ-KTNN về việc bãi bỏ quyết định số 02/2019/QĐ-KTNN ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng
Cơ quan ban hành: Tổng Kiểm toán Nhà nước
File đính kèm: Tại đây

 

TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn.
181827 Tổng số người truy cập: 660 Số người online:
TNC Phát triển: