banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 2 năm 2024
THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: Thông tư số 74/2023/TT-BTC
Ngày ban hành: 27/12/2023
Người ký:
Trích yếu: Thông tư số 74/2023/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ Quyết định số 167/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy định chế độ thông tin báo cáo công tác của các đơn vị thuộc ngành Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
File đính kèm: Tại đây

 

TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - P. Thắng Lợi - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn.

1401400 Tổng số người truy cập: 1927 Số người online:
TNC Phát triển: