banner
Thứ 6, ngày 9 tháng 6 năm 2023
Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy_theo CV số 2400/VP-KGVX ngày 27/4/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
30-4-2023
Chi tiết tại đây

Chỉ thị số 20-CT/TW tại đây

Kế hoạch số 90-KH/TU tại đây
Số lượt xem:65

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, số 200 - Phan Chu Trinh - TP Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Điệu - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862344 ; Fax: 0260.3862344; Email: stc@kontum.gov.vn.
181752 Tổng số người truy cập: 572 Số người online:
TNC Phát triển: